Để có những giải pháp thiết thực và sát sao trong công cuộc phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trước tiên, người tiêu dùng và doanh nghiệp phải hiểu rõ nội hàm về hàng giả là gì.Vậy thế nào là hàng giả?

không còn nỗi lo hàng giả

Theo Nguyễn Ngọc Khoa – Chủ tịch Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Thành phố Hà Nội cho biết Có bốn loại hàng giả:

  1. Giả về chất lượng và công dụng: Hàng giả chất lượng và công dụng là hàng hoá không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hoá.
  2. Giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá: Hàng giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá là hàng hoá giả mạo tên, địa chỉ của thương nhân khác trên nhãn hoặc bao bì cùng loại hàng hoá hoặc giả mạo chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá trên nhãn hoặc bao bì hàng hoá.
  3. Giả mạo về sở hữu trí tuệ: Giả mạo về sở hữu trí tuệ là hàng hoá, bao bì hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu, của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
  4. Các loại tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả: Tem nhãn bao bi hàng hoá giả gồm các loại đề can, nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá, tem chất lượng, tem chống giả, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hoá có nội dung giả mạo tên, địa chỉ thương nhân, nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá. Thông thường, hàng giả có chứa một hoặc nhiều dấu hiệu giả như trên.Ví dụ vừa giả mạo nhãn hiệu hàng hoá vừa giả chất lượng, công dụng.
Hàng giả là gì ? Thế nào là HÀNG GIẢ ?
1900 066 858
CASE STUDIES
  • Nhận thông báo mới nhất từ http://icheckcorp.com/