QR Code là gì ? Cách tạo mã QR Code

QR Code là gì? Mã QR là một mã ma trận (Matrix- Barcode) hay mã vạch hai chiều (2D). Chữ xuất phát từ Quick Response (mã phản hồi nhanh).Vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được

1900 066 858
CASE STUDIES
  • Nhận thông báo mới nhất từ http://icheckcorp.com/